top of page
ภาพกิจกรรม 2567

หลวงพ่อพระมหาถาวร ฐานวโร ป.ธ.๙ เจ้าคณะอำเภอบางละมุง เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส เข้าร่วมการประชุมพระสังฆาธิการธิใน ภายในเขตจังหวัดชลบุรี ตามมติมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ หอประชุม วัดกุณฑีธาร

หลวงพ่อพระมหาถาวร ฐานวโร ป.ธ.๙ เจ้าคณะอำเภอบางละมุง เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส เป็นกรรมการคุมสอบพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระกรรมวาจาจารย์ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี ณ วัดบางพระ วรวิหาร

หลวงพ่อพระมหาถาวร ฐานวโร ป.ธ.๙ เจ้าคณะอำเภอบางละมุง เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส ได้มอบหนังสือรับรองที่พักสงฆ์ สำนักสงฆ์จิตธรรมสมบัติ ตั้งอยู่ที่หมู่ ๖ ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง แก่พระจักรพันธ์ อาชิโต อายุ ๔๗ พรรษา ๒๖ ซึ่งเป็นผู้ดูแลที่พักสงฆ์แห่งนี้

วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นวันพระ หลวงพ่อพระมหาถาวร ฐานวโร ป.ธ.๙ เจ้าคณะอำเภอบางละมุง เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส มีความใส่ใจห่วงใยผู้สูงอายุ และคนพิการในชุมชน โดยได้มอบปิ่นโตตามโครงการ ปิ่นโตปันสุข และความห่วงใยแด่คนพิการ และผู้สูงอายุ ตลอดจนผู้ยากไร้ในชุมชน โดยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ ๑๖๕ โดยมีเจ้าหน้าที่ของวัดช่วยจัดอาหารปิ่นโตคาวหวาน เพื่อส่งมอบให้จิตอาสาปิ่นโตปันสุขนำส่งถึงมือผู้สูงอายุ และคนพิการในชุมชนได้อิ่มท้องและอิ่มใจเป็นที่เรียบร้อย

งานมุทิตาอายุวัฒน์ เนื่องในวันอายุวัฒนมงคล ๕๒ ปี หลวงพ่อพระมหาถาวร ฐานวโร ป.ธ.๙ เจ้าคณะอำเภอบางละมุง เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส ขออำนาจบุญบารมีที่หลวงพ่อได้สร้าง ได้สั่งสมมา อำนวยอวยพรให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงานนี้ ประสบสุข สำเร็จ สมปรารถนา ทุกท่านทุกคน เทอญ