top of page
ค้นหา

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕


หลวงพ่อพระมหาถาวร ฐานวโร เจ้าคณะอำเภอบางละมุงเป็นประธานในการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบล,รองเจ้าคณะตำบล,เลขานุการ เพื่อปรึกษาหารือในกิจการงานคณะสงฆ์

ณ วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page