top of page
ค้นหา

พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงประทานตะเกียงไฟพระฤกษ์ ให้หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล


๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงประทานตะเกียงไฟพระฤกษ์ ให้หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล น้อมนำมาถวายแด่

หลวงพ่อพระมหาถาวร ฐานวโร ป.ธ.9 เจ้าคณะอำเภอบางละมุง ณ วัดเวฬุวนาราม แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ เพื่อนำไปประกอบพิธีอัฏฐมีบูชา ณ. อารามวัดสุทธาวาส

ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

ความคิดเห็น


bottom of page